Dni burčáku v Rači – komorné vinobranie 2020

Milé Račanky, milí Račania, podujatie, na ktoré sa každý rok tešíte je tu. Tento rok to však nebude Vinobranie, na aké sme zvyknutí. Kvôli momentálnej situácii sme sa spolu s Račianskym vinohradníckym spolkom rozhodli usporiadať Dni burčáku – komorné podujatie s komunitným programom a otvorenými dvormi, pivnicami a vinicami račianskych vinárov. Príďte ochutnať najlepší burčiak – tešia sa na vás račianski vinári. Budete sa môcť tešiť aj na kultúrny program v priestore amfiteátra, Parku J. M. Hurbana, priamo v dvoroch a viniciach, tradičné odovzdanie strapca hrozna starostovi či sprievod na traktoroch. Organizátorom akcie sú Račiansky vinohradnícky spolok v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Rača.

Predaj burčiaku a vín vo dvore vinárstva Víno Rakyta na Alstrovej 11A v Rači od piatka 11. septembra do utorka 15. septembra 2020! V sobotu o 16:00 hod. vo dvore vinárstva vystúpi Martin Bohém.

Martin Bohem:
„Som pesničkár a svoj štýl charakterizujem ako „Akustický folk-pop-rok“
Lepšie to však ukáže zostrih z koncertu:  https://www.youtube.com/watch?v=QJG_duAh3jk

UPOZORNENIE
Počas celého podujatia je povinné nosiť rúško či obdobnú ochranu horných dýchacích ciest s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedla a nápojov. Organizátor má právo nevpustiť do priestoru podujatia návštevníka s telesnou teplotou vyššou ako 37,2°C, či z kapacitných dôvodov. Na podujatí platí zákaz podávania si rúk a návštevník je povinný si pri vstupe ruky vydezinfikovať. Prosíme vás o ohľaduplnosť a zodpovednosť – ak sa necítite dobre, zostaňte doma. Ak vykazujete príznaky akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla…) ste povinný zostať v domácej izolácii. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods. 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

(text MČ Rača)

Dni burčáku v Rači 2020 – komorné vinobranie 2020

11.9. – 15.9. 2020

12.9.2020

Alegorický sprievod – Račiansky vinohradnícky spolok pozýva obyvateľov na slávnosti

Trasa: 10:00 Nemecký kultúrny dom – Krasňany – Rača – Obecný dom (Nám. A. Hlinku)

10.30 Odovzdanie strapca hrozna ako symbol úrody 

Dychová hudba Račianka

Obecný dom, Alstrova 249

PROGRAM A SPRIEVODNÝ PROGRAM:

Organizátor:

MČ Bratislava-Rača a Račiansky vinohradnícky spolok

1

Park J. M. Hurbana

12.9.2020 12:00 – 22:00 h

12:00 Dychová hudba Račianka

13:00 Švandenie a JaJou: „Cesta okolo sveta“

Deti sa formou hry a zážitkov učia, tancujú spievajú a na konci kreslia mapu.

15:00 Divadlo DUNAJKA: „Spevohrad“

16.30 Oliver Kucharovič / Jazz Fusion – New Age Bass – Loop

18:00 Hudobná skupina Party Time 

21:00 – 22:00 Family Friend / indie rock kapela                

13.9.2020 12:00 – 21:00 h

13:00Hrnčiarstvo / ukážky ľudového remesla, tvorivé dielne, hrnčiarska výroba

15:00 Mici a Mňau / interaktívne divadlo                                               

16.30 SwingGang / Jazzmanouche, gypsy Swing                                              

18:00 Ľudová hudba Andreja Záhorca / „Prechádzka svetom“         

Najznámejšie svetové skladby.

20:00 – 21:00 DJ Woodee

3

Koloničova kúria, Nám. A. Hlinku

12.9. – 13.9.2020, 11:00 – 18:00 h

Račiansky muzeálny spolok – Výstava „Račianske vinohradníctvo v obrazoch“

Výstava obrazov maliara Vojtecha Polakoviča spojená s výstavou dobových fotografií.

12.9. 11:00 Otvorenie výstavy / Dychová hudba Račianka

13.9. 14:00 Spevácky súbor Račan

5

Obecná záhrada, Alstrova 249

12.9. – 13.9.2020, 10:00 – 18:00 h

Viktor Szabo  – Výstava fotografií „Slovensko a jeho skryté poklady“

8

Amfiteáter- Knižkova dolina

11.9.2020

20:00 h Pavol Barabáš: „SALTO JE KRÁĽ“

Premietanie dokumentárneho filmu s diskusiou s Pavlom Barabášom. Vstupné: 3,00 €

12.9.2020 12:00 – 22:00 h

13:00 Divadlo DUNAJKA: „Jarmok rozprávok“ 

15:00 Švandenie a JaJou: „Červená čiapočka“

Špeciálne predstavenie využívajúce dramatickú výchovu – účinkujú deti!

16.30 Hudobná skupina EMINENT / „Baví nás, baviť Vás!“

Hudobno-zábavný program s imitátorom Stanom Repkom.

19:00 Family Friend / indie rock kapela

20:00 Dorota Ideas

21:00 – 22:00 Hudobná skupina Party Time 

12:00 – 18:00 Maľovanie na tvár

Tvorivé dielne – Ateliér Šikula

13.9.2020 12:00 – 21:00 h

13:00 Mici a Mňau / interaktívne divadlo

15:00 Ľudová hudba Milana Plavuchu / škola tanca

16.30 Salónny orchester AFRODÍTÉ / slávne filmové melódie a svet muzikálov

18:00 Lukáš Molnár Börenzeppers / blues, rock, pop                        

19.30 – 21:00 Grapefruit Death / blues, bluesrock, hardrock

12:00 – 18:00 Maľovanie na tvár

Tvorivé dielne – Ateliér Šikula

Športové podujatia

12.9.2020
10:00 – 17:00  Memoriál Miloša Sedramača –  medzinárodný turnaj predprípraviek vo futbale / Štadión FK Rača, Černockého ul. 

12.9. – 13.9.2020

12.9. 11:00 – 17:00, 13.9. 09:00 – 17:00
Račiansky pohár BMX – preteky v BMX / Bikrosová dráha v športovom areáli Černockého